Strom života

Článek na téma: Duchovní život, Ezoterika,

Strom má důležitou symbolickou roli v celé řadě kultur. Objevuje se například v kabale, u Máyů, Germánů, skandinávských národů a dokonce i u Keltů. Svou důležitou roli našel i v Bibli. Všude je opředen legendami.

Motiv posvátného stromu se opakovaně objevuje i v mytologii starého Sumeru, Babylonu nebo v Asýrii. Zobrazován je rovněž v mezopotámském umění. Je zajímavé, že přes takový výskyt napříč světadíly, skutečný a původní význam motivu není dosud znám.Všeobecně je však Strom života považován za univerzální symbol stvoření života a nesmrtelnosti.

Proč má Strom života tak důležitou roli?

Již od těch nejranějších dob strom pro lidi představoval důležitý symbol. Ptáte se, proč tomu tak bylo? Člověk si uvědomoval přítomnost stromů a svůj život s ním ztotožňoval. Větve strom spojují s nebem, zatímco kořeny sahají hluboko do země. Strom tak symbolicky žije jak v nebi, tak i na zemi a v podsvětí. Všechny tyto světy přitom Strom života vzájemně spojuje.

Lidové zvyky nám o mocné síle Stromu života hovoří dodnes

Po celém světě najdete bezpočet různých zvyků, které tuto skutečnost dokazují. Stromy jsou znakem radost i smutku, narození i smrti. Stromy nám sílu berou i dávají. Stromy nejsou dobré ani špatné.

Co strom života symbolizuje

Strom života je symbolem moudrosti, krásy, hojnosti, pevnosti a stability, Boží milosti, ochrany a vykoupení. Strom života připomíná lásku a milost v každém v nás. Dává nám lásku i ochranu. Dává nám sílu dělat věci, o nichž jsme si mysleli, že jsme jich vůbec schopni.

Strom života v podobě amuletu

Pro svou hlubokou symboliku se objevuje i ve formě amuletu. Takovýto amulet má posílit vnitřní růst nositele a pozitivně ovlivnit jeho spojení těla s duchem.

Strom života a rodokmen

Strom života se nám promítl i do rodokmenu, který se zaznamenává ve formě stromu. Stromu života jehož vrcholem jsou kořeny.

Podle všech poznatků patří Babylonská astrologie k těm nejstarším na světě, dokonce ještě starším než je ta Sumerská. Jde dokonce vůbec o první organizovaný systém astrologie. Spekuluje se, že zde existovala již v třetím tisíciletí před naším letopočtem.

Je to v současnosti takový velký nešvar, zbavovat se své zodpovědnosti a házet ji na jiné. Dobré duše, lidi, kteří nejsou zas až tak pevní v kramflecích, aby ustáli toto nedospělé chování jiných, v jisté míře spojené s citovým vydíráním a manipulováním, často tuto zodpovědnost přeberou.

Zkuste se zeptat onomantiky. Podle ní totiž v sobě každé jméno nese Boží předurčení.

Co je onomantika?

Onomantika je umění věštění, jež s běžným evropským věštěním a astrologií má pramálo společného. Mnohem blíže má k numerologii. Jde totiž o předvídání budoucnosti z písmen, které jsou numerologickými nosiči. Abychom to zjednodušili, jedná se o věštění ze jména.

Momentálně jsem online (Na Vaší otázku odpovím do 5 minut.)

Věštkyně Katka - Věštírna a věštění budoucnosti

Znamení Lev
Specializace Magie, tarotové karty, kyvadlo
Zaměření Věštění budoucnosti

Osud každého z nás je z části předurčen a s pomocí pokročilých věšteckých metod Vám mohu sdělit důležité životní události, které Vás čekají. Snažím se Vám vždy nejen sdělit budoucnost, ale také poradit s dalším rozhodováním, kdy Vám často až věštba sdělí důležité souvislosti a přivede Vás k jejich pochopení. 

Zašlete mi SMS ve tvaru ESO datum narození, jméno a otázku na číslo 903 55 99
Zavolejte mi na číslo 906 70 01 02 a zadejte mojí linku 61
Zašlete mi SMS ve tvaru ESO datum narození, jméno a Vaši otázku na číslo 903 55 99 Zavolejte mi na číslo 906 70 01 02 a zadejte mojí linku 61 Moje stránka, otázky a ohlasy

I když se nám tomu někdy nedaří uvěřit a mnohdy se ptáme proč, v životě není nic náhoda, všechno se nám děje z nějakého důvodu a v tu správnou chvíli.

Věštkyně Iveta - výklad karet Věštkyně Katka - Věštírna a věštění budoucnosti