Posvátné prase

Článek na téma: Duchovní život, Ezoterika,

Zatímco pro nějaký národ je prase symbolem něčeho nečistého, čím se opovrhuje, ošklíbá a ne div, že natahuje na zvracení, jinde jde od nepaměti o symbol štěstí a blahobytu. Ne nadarmo se říká: “Mít se jako prase v žitě!”

Prasátka v různé podobě si na počátku roku tak dávají darem do dnešních dnů na celém světě. V minulosti šlo o prasátka živá, dnes jsou to prasátka porcelánová, skleněná, kameninová i plastová. Takové prase bylo zárukou, že v budoucnu rodina nebude hladovět. Divoké prase bylo pro Germány i Kelty posvátné. Šlo o hledače pokladů. Umí totiž i v kruté zimě najít v zemi potravu. Dodnes je proto symbolem prosperity, plodnosti a síly. Jíst vepřové proto patřilo na novoroční tabuli, lidé věřili,, že jim takové jídlo zajistí sílu a prosperitu po celý rok.

Kdy se začala prasata uctívat?

Obrazce prasat se objevovaly už v jeskyních. Už v době neolitické si jich lidé vážili. Patřily k prvním zdrojům obživy, které začal chovat (kozy, ovce a prase). Bylo loveno, ale lidé se ho i obávali. Uctívali ho, objevoval se na totemech. Ztělesňuje a symbolizuje svět divokosti, hrubé síly, vášnivosti a plodnosti. Lidé se ho obávali a obdivovali zároveň. Kanec posléze rovněž figuruje i v řeckých mýtech.

Proč je prase špinavé

Za špinavá ho považují pouze v judaismu a islámu. A proto je také nesmí konzumovat.. Samozřejmě, že se objevily výmluvě v podobě výtek hygieny. Narážky měli i na jejich nohy a to, že nejde o přežvýkavce. Ve skutečnosti však šlo jen o to, že prase bylo posvátné u jiných náboženství, kde bylo i obětním zvířetem. Stalo se tomu tak již 3000 před naším letopočtem v Egyptě, kde došlo k vzrůstu důležitosti hovězího dobytka na úkor vepřového. V Horním Egyptě preferovali boha Hora (Horus), který byl spojen se sokolem a Dolní pak s bohem Sethem, který byl spojen s prasetem. A jelikož chtěl mít Horní Egypt navrch nad Dolním Egyptem, začali Setha a jeho prase spojovat se vším zlým. Prase tak začali spojovat se silami zla a jeho postavení bylo opředeno řadou tabu. Postupně se tak stalo nečistým a podléhalo různým zákazům. Týkalo se to však pouze vládnoucích vrstev v zemi. A jelikož islám i judaismus vznikl v Egyptě, byl těmito mocenskými půtkami ovlivněn, odrazilo se to i v něm.

Jaký paradox, když vezmeme v úvahu, že prase je symbolem britského královského majestátu. Válečníci obrazce kanců nosili na přilbách a Keltové kusy divočáka dokonce kladly i do hrobů svých zesnulých. Keltové věřili, že jde o chytré a mazané zvíře, které oplývalo také i magickou mocí.

Postavení prasete zničilo i křesťanství

Křesťané totiž označili prase za zvíře pohanů. A protože bylo spojeno s celou řadou kultů, oslav a rituálů, moc dobře si uvědomovali, že je jejich velkým nepřítelem, kterého se potřebovali zbavit. A tak jej označili za ďábelské zvíře. Církev jeho kvality a pozitiva převrátila vzhůru nohama. Díky ní se stalo zuřivé, ošklivé, hnusné a chlípné. Spojili s ním jeden ze smrtelných hříchů, a to smilstvo. Lov na divočáka bylo požehnáním, jak zlikvidovat ďábla a škodné. Pokud by se vyhladilo, tím lépe.

Prase jako amulet, který nosí smůlu i štěstí

Jako ochranný amulet se objevuje u Keltů, Germánů a jiných kmenů. Kdo má čuníka, s tím to osud myslí dobře. Chov prasat představovalo jistotu stravy. Jako symbol štěstí se užívá od 16. století. Námořníkům však prasata naopak přinášela smůlu. Bojí se totiž vody a rozdvojená kopyta se podobala těm ďábelským. Zlaté prase jako symbol štěstí pochází již z pohanských dob a je spojeno se zimním slunovratem. Dochovala se do dnešních dnů. První pokladnička v podobě prasátka existovaly již ve 13. století a pochází z jihovýchodní Asie.

Intuitivní astrologie je moderní obor astrologie, který se od té klasické liší tím, že je spojen s výkladem karet. Tato astrologie není ani tak o předpovídání budoucnosti, ale o vlastním prožitku, sebepoznání, které je spojeno s rozeznáním vlastních schopností, potřeb, vzorců chování a vloh. Pozor, nezaměňujte s Astropsychologií. Střetnout se s ní můžete i jako Karmická astrologie.

Jednorožec, magický tvor, jehož si lidé vážili i v době křesťanství, protože to byl symbol čistoty a panenství, jenž byl považovaný rovněž za zosobnění dobra. Pro svou sílu, odvahu a rychlost je považován za božskou bytost. V moderním pojetí pak jednorožec symbolizuje sílu, moudrost a věčný život.

Tak a je to tu zas, opět po roce tu máme hádky o Halloween, který většina Evropanů nenávidí skoro stejně mocně, jako Santa Clause. My máme přece dušičky a lampionové průvody! Někdy je zbytečné vysvětlovat, že nejde o nějaký amerikanismus, ale že se k nám obloukem vrací to, co původně od nás před tisícovkami let odešlo…

Věštkyně Katka - Věštírna a věštění budoucnosti Věštkyně Iveta - výklad karet
Momentálně jsem online (Na Vaší otázku odpovím do 5 minut.)

Věštkyně Iveta - výklad karet

Znamení Kozoroh
Specializace Výklad karet
Zaměření Andělské karty, cikánské karty, tarotové karty

Pro výklad karet používám cikánské, tarotové i andělské karty, se kterými mám velmi dobré zkušenosti a vím, že výklad právě z těchto karet spolehlivě funguje. S pomocí karet určím nejen obecně Vaši budoucnost, ale můžeme se zaměřit také na jednotlivé oblasti Vašho života, jako je zdraví, finance, láska.

Zašlete mi SMS ve tvaru KARTY datum narození, jméno a otázku na číslo 903 55 99
Zavolejte mi na číslo 906 70 01 02 a zadejte mojí linku 62
Zašlete mi SMS ve tvaru KARTY datum narození, jméno a Vaši otázku na číslo 903 55 99 Zavolejte mi na číslo 906 70 01 02 a zadejte mojí linku 62 Moje stránka, otázky a ohlasy